תע"ש

  • הכרעות מעצבות

  •  
  •  

הקונספט:

הצגת התעשייה הצבאית כמייצרת פתרונות הגנה גלובליים, כחלק ממיתוג מחודש.

הטכנולוגיה:

מיצג תלת-ממד סטריאוסקופי.

ההפקה:

שילוב של שחקנים הפועלים בסביבות ובמודלים וירטואליים במקביל להצגה קונספטואלית של האמצעים שמייצרת תע"ש.

המיצג הוא עוגן חשוב במערך התצוגה הבינלאומי של התעשייה הצבאית.