בנק ישראל​

מרכז המבקרים הלימודי השוכן בבניין המרכזי של בנק ישראל הוא אחד ממרכזי הלימוד וההסברה החשובים לפעילות הפיננסית של מדינת ישראל. במרכז מוצגת תרומתו הרבה של הבנק המרכזי ליציבותה של כלכלת המדינה לאורך זמן.
מזמיני העבודה:בנק ישראל
המקום: בנק ישראל, ירושלים
המטרה: להציג בדרך חווייתית את תפקידיו של הבנק המרכזי של ישראל.
המענה: מסלול המשלב בין פעילות אינטראקטיבית מרובת משתתפים המסבירה באופן חווייתי ובאמצעות התנסות את פעילותו של בנק ישראל, ובין תערוכת מוצגים היסטורית הכוללת מטבעות ושטרות וסרט חינוכי המסביר את התפתחות המסחר המודרני ואת השימוש בכסף.​

קומפיוגרפיק תכנון, עיצוב והקמת מרכזי מבקרים, מוזיאונים