STAND WITH US

למרכז המבקרים של ארגון Stand with Us בישראל פיתחנו קונספט מהפכני, שונה מכל מרכז חווייתי בישראל: חדר מצב אמיתי, תוסס ודינמי, שעובד בלי קשר אל המבקרים – אבל גם משלב אותם בתוכו. חוויית הביקור מתוכננת להוביל להתגייסות של כל קהלי המטרה של הארגון. בהתאם לכך בנינו מסלול נרטיבי אפקטיבי שמשלב רגש, מידע והעצמה, שבו דבר מוביל לדבר. הביקור מותאם לקהלים השונים באמצעות מערכת מודולרית השולטת על תסריטי הביקור ומתאימה אותם לקהלי היעד מבחינת השפה, אורכי הביקור וסגנון הפנייה. התוצאה: חוויה עוצמתית, אופפת, אינטראקטיבית ומשתפת. 

התוכן המוצע יסייע להגברת המודעות לבעיית האנטישמיות והאנטי-ישראליות, יציג את המענה וההשראה הייחודיים של Stand with Us, יעצים את המבקרים באמצעות כלי הסייבר הייחודיים של הארגון ויאפשר הצטרפות קלה ואפקטיבית לשורותיו.

קומפיוגרפיק רואה שליחות בהירתמות למאמץ של Stand with Us למלחמה באנטישמיות ולקידום מעמדה של ישראל בעולם. 

קומפיוגרפיק תכנון, עיצוב והקמת מרכזי מבקרים, מוזיאונים