רייד חוויתי בית הדסה​

בתוך בית הדסה ההיסטורי יצרנו מסע של חוויות מגוונות העוסקות ביישוב היהודי בחברון ובשורשי ההוויה היהודית.  

שיא הביקור מגיע ברייד D4 מסחרר שלוקח את המבקר אלפי שנים לאחור, אל ימי האבות הקבורים במערת

המכפלה, ועמוק אל תוך הערכים והמהות היהודיים העוברים מאב לבן ומאם לבת לאורך שרשרת נצחית של דורות.

קומפיוגרפיק תכנון, עיצוב והקמת מרכזי מבקרים, מוזיאונים